List otwarty OZZG dotyczący nowelizacji ustawy Pgik

List otwarty OZZG dotyczący nowelizacji ustawy PgikOgólnopolski Związek Zawodowy Geodetów wystosował do najważniejszych osób oraz instytucji państwowych list otwarty dotyczący ostatniej nowelizacji ustawy Pgik.

W liście z 28 października 2019 r. OZZG zarzuca Głównemu Geodecie Kraju Waldemarowi Izdebskiemu dostosowanie nowelizacji ustawy Pgik do faktycznych możliwości oprogramowania e-PODGiK firmy Geo-System.

"Dokonując wnikliwej analizy możliwości technicznych aplikacji e-PODGiK oraz zasad jej funkcjonowania w świetle projektowanych zmian ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, twierdzimy, że były Prezes Zarządu firmy Geo-System, obecny Główny Geodeta Kraju – Pan Waldemar Izdebski, miał zamiar dostosować przepisy ustawy do faktycznych możliwości oprogramowania e-PODGiK..." - czytamy w liście.

W odpowiedzi na list OZZG oświadczenie wydał Prezes Zarządu firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. - Zbigniew Malinowski.

Oto jego treść:

"Ze zdumieniem i zażenowaniem zapoznałem się z treścią pisma, jakie organizacja OZZG wystosowała w formie listu otwartego. Zdaję sobie sprawę, że głównym celem był atak personalny grupki kilku osób na obecnego Głównego Geodetę Kraju, który konsekwentnie wprowadza zmiany i porządkuje funkcjonowanie geodezji. Postępowanie GGK broni się samo. Wyraźnie widać jak przez ostatni rok zmieniło się funkcjonowanie GUGiK i otoczenie geodezji i kartografii. Wielu z Państwa jest z nami od początku uruchomienia nowatorskiego systemu ePODGIK w 2007r., który powstał w celu automatyzacji procesów tradycyjnej obsługi prac geodezyjnych i był pierwszym systemem w Polsce, który ten proces zupełnie zautomatyzował. Najlepszym dowodem dojrzałości systemu jest fakt, że już ponad 600.000 prac geodezyjnych zostało przetworzonych w tej technologii. Z systemu korzysta na co dzień 2500 firm geodezyjnych i podobna liczba geodetów uprawnionych. W piśmie OZZG znaleźć można tak dużo nieuprawnionych twierdzeń, błędnych tez i niepopartych faktami zarzutów, że nie znajduję możliwości odniesienia się do nich w jakikolwiek normalny sposób. Tą kwestię zajmie się dalej pełnomocnik Spółki, który zbada możliwość podjęcia stosownych kroków prawnych. Nie pozwolę, aby OZZG wprowadzało w błąd opinię publiczną i narażało na szwank dobre imię Spółki Geo-System w imię niejasnych interesów."

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser