Nowelizacja prawa geodezyjnego przyjęta przez sejmową Komisję Infrastruktury

Nowelizacja prawa geodezyjnego przyjęty przez sejmową Komisję InfrastrukturySejmowa Komisja Infrastruktury podczas posiedzenia 11 lutego 2020 r. zakończyła I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Dyskusja toczyła się głównie wokół zmian dotyczących procedur zgłaszania prac geodezyjnych oraz terminów weryfikacji. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Ostatecznie projekt został przyjęty przez komisję przy 16 głosach za, 4 przeciw i 3 wstrzymujących się. Drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw wyznaczono na 12 lutego 2020 r.

Dyskusja podczas 5. posiedzenia Sejmu RP

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wraz z zastępcą Alicją Kulką wzięli udział w 5. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lutego br.  Poseł Anna Paluch przedstawiła sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Sejm wysłuchał również oświadczeń na ten temat przedstawicieli klubów i kół poselskich. Na zawarte w nich pytania odpowiadał jako przedstawiciel strony rządowej Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Ze względu na zgłoszone w trakcie drugiego czytania poprawki Sejm skierował projekt do Komisji Infrastruktury do przedstawienia sprawozdania.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser