Co z numerami ksiąg wieczystych w Geoportalu? GGK zaskarży postanowienie Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał postanowienie zakazujące udostępniania numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl. W odpowiedzi Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o zaskarżeniu postanowienie do sądu administracyjnego.

Postanowienia prezes UODO zostało wydane 6 kwietnia 2020 r. na podstawie z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Zobowiązuje ono Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych, nakazując zaprzestanie ich publikowania  w serwisie geoportal.gov.pl do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie.

Prezes UODO wszczął z urzędu dwa postępowania administracyjne: jedno w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez podstawy prawnej, drugie w przedmiocie nałożenia na Głównego Geodetę Kraju administracyjnej kary pieniężnej  za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego uprawnień kontrolnych.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację. Zatem do danych osobowych należy zaliczyć także numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o  właścicielu konkretnej nieruchomości." - czytamy w komunikacie UODO.

Główny Geodeta Kraju zaskarży postanowienie Prezesa UODO

W ocenie Głownego Geodety Kraju takie postanowienie jest błędne, nieuzasadnione przepisami o ochronie danych osobowych, a jednocześnie szkodliwe dla wszystkich obywateli korzystających z urzędowego serwisu geoportal.gov.pl. W ocenie GGK Prezes UODO nie ma zatem uprawnienia do wydania jakichkolwiek postanowień, czy decyzji dotyczących numerów ksiąg wieczystych.

"Numery ksiąg wieczystych, podobnie jak numery rejestracyjne samochodów, nie są danymi o osobach, ale oznaczeniami rzeczy. Nie są więc danymi osobowymi, a w konsekwencji Prezes UODO nie jest uprawniony do działania w tym zakresie. Co więcej, numery ksiąg wieczystych są publicznie dostępne w Ewidencji Gruntów i Budynków i udostępniane są bardzo szeroko. Z obowiązujących od wielu lat przepisów wynika, że numer księgi wieczystej różni się od danych osobowych właściciela nieruchomości (takich jak dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL czy adres zamieszkania). O ile bowiem numery ksiąg wieczystych są jawne i dostępne bez ograniczeń, o tyle dane osobowe – udostępniane tylko na wniosek" - czytamy na stronie GUGiK. 

Jednocześnie Główny Geodeta Kraju zaznacza, że nie zbiera w ramach swojej działalności samodzielnie, ani tym bardziej nie publikuje, numerów ksiąg wieczystych.

"Numery ksiąg wieczystych – niezbędne do wiarygodnego ustalenia aktualnego stanu prawnego danej nieruchomości – przechowywane są w starostwach powiatowych w Ewidencji Gruntów i Budynków. To też starostowie decydują o tym, jaki zakres danych udostępnić w ramach serwisu www.geoportal.gov.pl i czy do tych danych należy także numer księgi wieczystej" - podkreśla GGK.

Z uwagi na obowiązujące przepisy, do czasu wstrzymania wykonalności postanowienia przez Prezesa UODO lub sąd administracyjny, w okresie obowiązywania zakazu na stronach serwisu, w miejscu numeru księgi wieczystej, wyświetlana będzie informacja o treści: „Numery ksiąg wieczystych zostały ukryte na podstawie postanowienia Prezesa UODO nr DKN.5112.13.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. do czasu wydania decyzji administracyjnej w toczącym się postępowaniu.”

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser