Prezydent podpisał nowelizację prawa geodezyjnego

Prezydent podpisał nowelizację prawa geodezyjnego (fot. prezydent.pl)Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1. art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  2. art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja wprowadza między innymi:

  • Uproszczony, ryczałtowy sposób pobierania opłat od geodetów za dokumenty potrzebne im do pracy,
  • Możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni,
  • Wprowadzenia bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych. Chodzi o dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach. Teraz będzie można je bezpłatnie pobrać ze strony geoportal.gov.pl.
  • Mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty.
  • Zapewnienia lepszego finansowania geodezji w powiatach.
  • Wprowadzono obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymóg ten będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.
  • Aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
  • Wprowadzono zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser