Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządznie określa sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb pobierania tej opłaty oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej i członków komisji kwalifikacyjnej.

Obecnie projekt przekazany został do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dostępny jest stronie Rządowego Centrum Legislacji

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser