Będą nowe wzory zgłaszania prac geodezyjnych

Będą nowe wzory zgłaszania prac geodezyjnychNa stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju o wzorach zgłaszania prac geodezyjnych.

Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia prac geodezyjnych (załącznik nr 1), wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac (załącznik nr 2) oraz wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (załącznik nr 3).

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmian wprowadzanych przepisami ustawyz dnia16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Obecnie projekt rozporządenia przekazany został do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Ma wejść w życie z dniem 31 lipca 2020 r.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikami.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser