Uwagi SKP do projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

Stowarzyszenie Kartografów Polskich opublikowało na swoje stronie uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Stanowisko SKP zgłoszone zostało w ramach konsultacji publicznych. Przedstawiono w nim w sumie 9 propozycji zmian do projektu rozporządzenia, w tym m.in. propozycję zmiany nazwy uprawnień zakresu 6 z „Redakcja Map” na "Kartografia i przetwarzanie geoinfomacji".

"Mimo wieloletnich prób zmiany nazwy uprawnień zakresu 6, proces ten, z całkowicie niezrozumiałych i nieuzasadnionych względów,  nie zakończył się dotąd powodzeniem. Skutkować to będzie w kolejnych latach dalszymi nieporozumieniami. Nie zaakceptowano zmiany nazwy, mimo zgłaszania tego problemu przez kartografów, zarówno naukowców, przedsiębiorców jak i urzędników (uwagi do kolejnych projektów rozporządzeń o uprawnieniach i Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne), zgody zespołu roboczego przy GUGiK zajmującego się uprawnieniami w zakresach 3, 6, 7 i protokołem posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych z 8-9 grudnia 2016 roku. Z nazwy nie wynika wiedza uprawnionego kartografa w zakresie systemów oraz usług geoinformacyjnych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej" - czytamy w komentarzy SKP do proponowanych zmian.

I dalej czytamy: "W przedstawionym do konsultacji projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie uprawnień nr 6 oraz konsekwentnym wykreśleniu słowa „kartografia” w całej znowelizowanej Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii widać kierunek umniejszenia udziału i roli kartografii urzędowej. Jest to trend przeciwny działaniom odpowiednich urzędów na świecie. Służby geodezyjne i kartograficzne Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i wielu innych rozwijają kartografię, mając w tym źródło dochodu, prestiżu i monopolu na pewne rodzaje informacji przestrzennej. Zaspakajają one potrzeby w zakresie informacji geograficznej wszystkich użytkowników: od dzieci, kartografów amatorów po służby państwowe."

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dostępny jest stronie Rządowego Centrum Legislacji

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser