Jakie wsparcie dla geodetów w tarczy 4.0?

Jakie wsparcie dla geodetów w tarczy 4.0?W projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, znalazły się regulacje usprawniające funkcjonowanie geodezji w sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.

Przepisy, które wprowadzone zostały z inicjatywy Głównego Geodety Kraju, mają przyczynić się do minimalizacji negatywnych skutków epidemii w branży geodezyjnej, m.in. ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom, ograniczyć wizyty w urzędach, a także utrzymać wiele stanowisk pracy. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

 1. Usunięcie obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem i dopuszczenie 10‑cio dniowego terminu na ich zgłoszenie,
 2. Zawieszenie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników w zakresie tyczenia obiektów budowlanych,
 3. Możliwość samodzielnego poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów, wytworzonych przez wykonawców prac geodezyjnych, przeznaczonych dla zamawiającego,
 4. Wprowadzenie możliwości włączania do operatów elektronicznych samodzielnie poświadczonych, za zgodność z oryginałem, dokumentów sporządzanych papierowo (np. protokoły, ugody i inne),
 5. Nałożenie na organy administracji obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 6. Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych dotyczących:
  1. osnów geodezyjnych,
  2. działek ewidencyjnych i budynków,
  3. ortofotomapy.

Treść projektu na stronie Sejmu

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser