Wzory wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK - projekt rozporządzenia

Portal PZGIKOpublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Rozporządzenie określa wzory wniosków:

  • o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego,
  •  o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”,
  • sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień: licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu oraz licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS,
  • Dokumentu Obliczenia Opłaty,

Projekt został przekazany przez Głównego Geodetę Kraju do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser