GGK chce wstrzymania publikacji numerów KW także w serwisach komercyjnych

GGK chce wstrzmania publikacji numerów KW także w serwisach komercyjnychGłówny Geodeta Kraju apeluje do Prezesa UODO o wstrzymanie publikowania numerów ksiąg wieczystych także w serwisach komercyjnych.

Przypomnijmy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał w dniu 6 kwietnia postanowienie zakazujące udostępniania numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl. W odpowiedzi Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o zaskarżeniu postanowienie do sądu administracyjnego, jednak do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie, numery ksiąg wieczystych zostały usunięte z serwisu.

Teraz, w pismie do Prezesa UODO z dnia 28 maja 2020 r., Główny Geodeta Kraju zaapelował o zastosowanie tej samej wykładni przepisów prawa wobec komercyjnych serwisów internetowych publikujących bez ograniczeń numery ksiąg wieczystych. GGK podkreśla, że Prezes UODO ma wiedzę o działaniu takich serwisów i w stosunku do nich nie podejmuje żadnego działania.

"Choć nie zgadzam się z podejściem Prezesa UODO, uważam obecny stan asymetrii działań Prezesa UODO (skierowanych wyłącznie wobec GGK, a nie wobec podmiotów prywatnych) za wielce szkodliwy. Co więcej, poprzez publikację informacji o podejmowanych przez Prezesa UODO działaniach wobec GGK, obywatele mogą mieć wrażenie, że działania organów państwowych promują działalność szarej strefy, co byłoby nieakceptowalnym naruszeniem zaufania obywateli wobec Państwa" - czytamy w piśmie.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser