Projekt rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Treść projektu została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ponieważ jest to jeden z ważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w przyszłym tygodniu - w ramach konsultacji społecznych - odbędzie się wideokonferencja poświęcona jego szczegółowemu omówieniu. Termin wideokonferencji GUGiK poda w najbliższym czasie.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser