Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych w Dzienniku Ustaw

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego.

To jeden z ważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 21 sierpnia 2020 roku.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser