Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie PRG

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Rozporządzenie określa:

  • zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
  • organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG, w tym: tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG oraz tryb udostępniania danych z PRG.

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikającą z Prawa geodezyjnego i kartograficznego (art. 19 ust. 1a) z uwzględnieniem postępu technologicznego w dziedzinie geodezji. Ponadto wprowadzono w nim rozwiązania umożliwiające wykorzystanie nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych, a także sprawnej aktualizacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 28 maja 2021 r.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser