Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie BDOT oraz BDOO

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikającą z Prawa geodezyjnego i kartograficznego wprowadzając regulacje dotyczące tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych, porządkujące i ograniczające zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT10k i bazie BDOO przez usunięcie wybranych klas obiektów lub atrybutów z uwagi na ich niewielkie znaczenie informacyjne oraz brak wiarygodnych danych źródłowych niezbędnych do utrzymania tych danych w aktualności.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 15 czerwca 2021 r.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser