• Start
  • Prawo - aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów zostało podpisane 21 lipca 2021 r. przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina i oczekuje na ogłoszenie.

Do najważniejszymi zmian w prowadzonych w nowym rozporządzeniu należą:

  1. wprowadzenie pełnej zgodności w zakresie nazw ulic i miejscowości oraz ich identyfikatorów z rejestrem TERYT,
  2. wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych,
  3. ograniczono możliwość nadawania skomplikowanych i niejednoznacznych numerów adresowych (numer porządkowy będzie mógł mieć tylko liczbę i max. dwie litery, ale także pominięte z użycia są litery niejednoznaczne w postrzeganiu wzrokowym tj.: I, O, Q),
  4. wprowadzono przewidywanie numerów porządkowych pod przyszłą zabudowę,
  5. wprowadzenie uproszczonego wniosku o nadanie numeru porządkowego, rezygnując w większości przypadków z konieczności dołączenia załącznika w postaci mapy,
  6. udostępniono przepisy sprzyjające eliminacji błędów w istniejącej numeracji adresowej,
  7. sprecyzowano wymagania dotyczące aplikacji służących do prowadzenia numeracji adresowej, aby umożliwiała m. in. przekazywanie z wykorzystaniem usług sieciowych nowych albo zmienionych danych do PRG i do GUS.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r. Dokument i proces legislacyjny można śledzić na stronie RCL.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018