• gisplay.pl

GUGIK zamawia narzędzie do rozpoznawania znaków i tekstów z map glebowo-rolniczych

GUGiK ogłosił zamówienie na opracowanie narzędzia do automatycznego rozpoznawania znaków i tekstów z rastrów map glebowo-rolniczych w zakresie konturów glebowych i odkrywek glebowych.

Wymagana funkcjonalność narzędzia:

 1. Poprawność automatycznego rozpoznawania znaków i tekstów z rastrów map glebowo-rolniczych dotyczących konturów glebowych i odkrywek glebowych musi być na poziomie co najmniej 90%.
 2. Wynik automatycznego rozpoznania znaków i tekstów z rastrów map glebowo-rolniczych w zakresie 2 warstw: konturów glebowych i odkrywek glebowych musi być zapisywany w oddzielnych plikach wektorowych.
 3. Narzędzie musi przyporządkować i zapisać rozpoznane znaki i teksty z rastrów map glebowo-rolniczych w zakresie 2 warstw: konturów glebowych i odkrywek glebowych do odpowiednich atrybutów (w tym geometrii) pliku w formacie GML wg schematu aplikacyjnego.
 4. W zakresie geometrii, o której mowa w pkt. 3, narzędzie musi wykorzystywać geometrię odpowiednio konturów glebowych i odkrywek glebowych, z istniejących plików, jeśli takie zostały wskazane przez operatora w postaci plików GML lub SHP.
 5. W przypadku, gdy geometria konturów glebowych lub odkrywek glebowych nie została wskazana, narzędzie musi generować geometrię uproszczoną, pozwalającą na lokalizację opisu konturu glebowego i/lub odkrywki glebowej. Sposób generowania geometrii uproszczonej musi być uzgodniony z Zamawiającym.
 6. Atrybuty obligatoryjne w/w schematu aplikacyjnego GML, których informacje nie występują na mapie glebowo-rolniczej (np. dataUtworzenia, aktualnosc) mogą zostać wypełnione wartościami domyślnymi zaproponowanymi przez Wykonawcę i uzgodnionymi z Zamawiającym.
 7. Poprawność przyporządkowania automatycznie rozpoznanych znaków i tekstów do atrybutów schematu aplikacyjnego GML musi być na poziomie co najmniej 90%.
 8. W uzasadnionych sytuacjach związanych z nieczytelnym rastremi uzgodnionych z Zamawiającym dopuszcza się obniżenie w/w progów określonych w pkt. 1 i 7.
 9. Narzędzie musi pozwalać na przetwarzanie jednego lub wielu rastrów z poziomu GUI równolegle lub w trybie wsadowym.
 10. Kod źródłowy powinien posiadać komentarze.
 11. Narzędzie musi posiadać interfejs GUI zapewniający obsługę wszystkich funkcjonalności.
 12. Narzędzie musi działać w systemie operacyjnym Windows.

Termin dostarczenia narzędzia to 27 listopada 2023 r.

Oferty można składać w terminie do 18 września 2023 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser