Poznań zamawia mapę hałasu

Urząd Miasta Poznania ogłosił przetarg na wykonanie „Strategicznej mapy hałasu miasta Poznania”, która zasili miejski system informacji przestrzennej.

 Poznań zamawia mapę hałasu

Zamówienie obejmuje m.in.:

  • pozyskanie kompletu danych wejściowych do wykonania map akustycznych hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego i przemysłowego,
  • opracowanie modelu akustycznego miasta Poznania, na podstawie wszystkich zgromadzonych, zweryfikowanych i zaktualizowanych danych wejściowych,
  • wykonanie pomiarów hałasu kolejowego dla celów kalibracji modelu obliczeniowego, w co najmniej 8 punktach pomiarowych wskazanych przez UM Poznania;
  • opracowanie mapy wrażliwości,
  • opracowanie części graficznej mapy akustycznej,
  • opracowanie mapy imisyjnej hałasu drogowego w formacie Shape (3D), umożliwiającej wizualizację hałasu na elewacjach budynków,
  • opracowanie części opisowej strategicznej mapy hałasu,
  • przygotowanie treści do publikacji na portalu internetowym Urzędu Miasta Poznania oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (SIP).

Zgodnie z SIWZ zamówienie ma być gotowe do końca maja 2022 roku.

Termin składania ofert mija 7 czerwca 2021 r. o godz: 9:00

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Nasze patronaty

Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021
Dzień Geodety
22 marzec 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018