ARiMR zamawia satelitarną ortofotomapę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła przetarg na prowadzenie i optymalizację LPIS w zakresie opracowania ortofotomapy na podstawie scen satelitarnych.

Zamówienie obejmuje opracowanie cyfrowej ortofotomapy z przetworzenia panchromatycznych i wielospektralnych scen satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej wraz z operatem technicznym na potrzeby kontroli metodą FOTO:

  1. cyfrowej ortofotomapy w barwach rzeczywistych (RGB) i barwach fałszywych (CIR) o rozdzielczości radiometrycznej 8 bitów na kanał (ORTO_8bit),
  2. cyfrowej ortofotomapy czterokanałowej, w barwach rzeczywistych + podczerwień (RGBN), o rozdzielczości radiometrycznej 16 bitów na kanał (ORTO_16bit), 

Zamówienie podzielono na dwie części. W ramach pierwszej części, obejmującej 20 tys. km2, opracowana ma być ortofotomapa na potrzeby kontroli metodą FOTO. W ramach drugiej części zamówienia, obejmującej 22,5 tys. km2, opracowana ma być ortofotomapa zarówno na potrzeby kontroli metodą FOTO, jak i aktualizacji danych LPIS oraz przeprowadzenia testu jakości QALPIS.

Termin składania ofert mija 12 stycznia 2022 roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018