Leszno zamawia SIP

Urząd Miasta Leszna ogłosił przetarg na dostawę i wdrożeniu Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

Zamówienie obejmuje kompleksową realizację dostawy, dostosowania i wdrożenia rozwiązań SIP dla Leszna. W zakres zadania wchodzi: konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sprzętowej i systemowej CPD SIP na potrzeby wdrożenia systemu, dostawa niezbędnego oprogramowania, przejęcie danych z prowadzonych w urzędzie rejestrów publicznych (ewidencji, wykazów), uruchomienie usług zasilania SIP danymi z baz danych PZGiK. Prace obejmują również przeprowadzenie cyfryzacji oraz standaryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeszkolenie pracowników urzędu, wdrożenie i uruchomienie trzech zaawansowanych e-usług SIP (na 3 poziomie e-dojrzałości), uruchomienie usługi dostępu do powszechnej informacji przestrzennej, a także zapewnienie asysty wdrożeniowej oraz udzielenie gwarancji jakości wykonania zamówienia.

Zamówienie stanowi część projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020.  W ramach tego projektu ma być także rozbudowany system PZGiK o nowe e-usługi, zmodernizowana sieć uzbrojenia terenu (GESUT), opracowany model 3D miasta oraz zbudowane Centrum Przetwarzania Danych SIP (CPD SIP).

Termin składania ofert mija 7 lutego 2022 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018