• gisplay.pl

Obszary uzupełnienia zabudowy. Czym są i jak sprawdzić je na mapie?

Wyznaczenie obszarów uzupełnienia zabudowy jest jedną z propozycji w ramach nowych regulacji w zakresie systemu planowania przestrzennego w Polsce planowanych na 2023 rok. Poza takimi terenami nie będzie możliwości wydania decyzji WZ. Od sierpnia br., tzw. obszary uzupełnienia zabudowy można sprawdzić w serwisie geoportal-krajowy.pl.

Obszary uzupełnienia zabudowy

Tereny budowlane wyznaczone w serwisie geoportal-krajowy.pl

Czym są obszary uzupełnienia zabudowy i po co się je wyznacza?

W myśl rozporządzenia pn. "w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy" każda gmina w Polsce w swoim "Planie ogólnym" musi wyznaczyć tzw. obszary uzupełnienia zabudowy. Budowa poza tymi strefami planistycznymi będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Celem wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy jest powstrzymanie rozwoju zabudowy na danym obszarze z uwagi na wysoko cenione wartości m.in.: ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne, a także racjonalność wykorzystania przestrzeni.

Ustawodawcy chodzi o ograniczenie niekontrolowanego zjawiska rozlewania się zabudowy, które prowadzi do chaosu przestrzennego. W ocenie specjalistów stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce jest bardzo zły. Wynika to z funkcjonującego systemu planowania przestrzennego, którego skutkiem jest złe zarządzanie obszarami gmin. Sprzyja to powstawaniu niekontrolowanej urbanizacji i niskiej jakości przestrzeni publicznej, a także braku ochrony cennych przyrodniczo obszarów. Jedną z przyczyn fatalnego stanu zagospodarowania jest pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania, które wynosi zaledwie 32,6 % powierzchni kraju. 

Obecnie wyznaczone na mapach obszary uzupełnienia zabudowy mogą jeszcze ulec modyfikacji. Sam projekt jest nadal w fazie przygotowania, co oznacza, że planowane wdrożenie ustawy nastąpi nie wcześniej niż w 2023 r.

Mapa potencjalnych terenów budowlanych, jak sprawdzić czy twoja działka będzie budowlana

Aby sprawdzić tereny budowlane należy w pierwszym kroku wejść na stronę geoportal-krajowy.pl, a następnie wybrać "Przejdź do mapy".

Następnie trzeba odnaleźć działkę korzystając z wyszukiwarki działek lub przybliżyć się w widoku mapy do interesującej parceli.

Chcąc wyświetlić mapę terenów budowlanych należy kliknąć w przycisk "Wybierz warstwę mapy" (1), a następnie wybrać kafelek o nazwie "Tereny budowlane" (2). Warstwa granic działek oraz warstwa tereny budowlane będzie widoczna po przybliżeniu do mapy (ilustracja powyżej).

Jeśli działka zaznaczona jest na mapie kolorem pomarańczowym, to oznacza, że znajduje się na obszarze uzupełnienia zabudowy.

O planowanej reformie planistycznej

Projekt ustawy stanowi element Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Planowany termin wejścia w życie przepisów ustawy to 1 stycznia 2023 r. Wyjątkiem są jednak przepisy dotyczące wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego i dalszej cyfryzacji aktów planistycznych. Te zaś wejdą w życie terminie późniejszym, czyli 1 stycznia 2026 r.

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie procesu budowlanego została zrealizowana poprzez ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471, z późn. zm.). Projekt zmiany tejże ustawy jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Reforma zakłada wprowadzenie do polskiego systemu zagospodarowania przestrzennego trzech zmodyfikowanych dokumentów planistycznych, czyli:

  • Planu ogólnego, który miałby zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • Planu zabudowy, który miałby zastąpić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • Standardów urbanistycznych, które miałyby dotyczyć terenów przeznaczonych do uzupełnienia zabudowy planu ogólnego, czyli terenów na których nie ma sporządzonych żadnych planów zabudowy.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser