• gisplay.pl

Wielkopolskie gminy najlepiej sobie radzą z udostępnianiem zbiorów MPZP i SUIKZP

Firma Geo-System opublikowała na swoim blogu kolejną, już czwartą edycję monitoringu badań zbiorów MPZP/Studium w gminach.

Rozkład średnich ocen zbiorów w powiatach (fot. Geo-System)

Z początkiem 2023 r. Geo-Sysytem podjął decyzję o prowadzeniu monitoringu publikacji usług przez gminy, uznając, że warto szerzej zaprezentować postęp prac związanych z cyfryzacją w gminach.

marcowej analizy wynika, że przybyło 17 nowych zbiorów. Wzrosła liczba zbiorów z kompletem 3 usług (z 3126 na 3170), jednocześnie, nadal 9% gmin nie zgłosiło żadnych usług.

Od ostatniego badania średnia ocena wszystkich zbiorów wzrosła z 6,16 pkt na 6,21 pkt. Spośród 4399 przebadanych  zbiorów ocenę 0 uzyskało 413 (ich liczba spadła zatem o 10). Jednocześnie aż 1417 dostało 10 punktów (przybyło 12 takich zbiorów). Na tle Polski wyróżniają się gminy województwa wielkopolskiego uzyskujące znakomite wyniki znacznie ponad średnią.

W ramach badania przygotowano rozkład wyników dla usług w podziale na województwa oraz mapy z rozkładem rozkład średnich ocen zbiorów również w układzie mapy województw i powiatów. Najlepiej wypadło województwo wielkopolskie (7,26), najgorzej świętokrzyskie (3,06).

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser