• gisplay.pl

Jak rosły holenderskie miasta

Mapping historyHolenderska firma Mappping History, która zajmuje się tworzeniem kartograficznych animacji dla muzeów i instytutów dziedzictwa, opublikowała na swojej stronie interaktywne mapy holenderskich miast, pokazujące ich rozwój na przestrzeni wieków.

Wizualizacje prezentowane są na podkładzie mapy drogowej Google. Za pomocą osi czasu możemy wyświetlić mapy przedstawiające miasta w rożnych okresach swojej historii. Same mapy są dość podstawowe, zawierają jedynie granice działek i strukturę użytkowania gruntu, jednak dają świetny podgląd jak miasto rozwijało się w czasie. Możemy też skorzystać z suwaka przezroczystości i porównać mapy historyczne z obecną.

Holenderska firma opracowała takie wizualizacje dla siedmiu holenderskich miast (Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, Goudy, Lejdy, Harlingen, Zuiderzee), a także dla Nowego Jorku. Znajdziemy je pod adresem: www.mappinghistory.nl

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018