• gisplay.pl

Konkurs TUP na prace magisterskie z urbanistyki

Towarzystwo Urbanistów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o doroczne nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2020 roku.

Konkurs TUP na prace magisterskie z urbanistyki

Doroczna nagroda TUP przyznawana jest w trybie konkursu za magisterskie prace dyplomowe na wyższej uczelni w Polsce, podejmujące problematykę projektowania urbanistycznego, studiów dotyczących zagadnień gospodarki przestrzennej oraz planowania przestrzennego.

Każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

  • stopień przydatności dla rozwiązywania problemów przestrzennych,
  • zastosowana przez autora metoda pracy,
  • wartość merytoryczna rozwiązania zadania projektowego lub przedstawienia zagadnienia stanowiącego temat pracy,
  • wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnej działalności projektowej lub badawczej oraz znajomość zasad współpracy ze specjalistami różnych dziedzin.

Zgłoszenia prac przyjmowane są do 1 października 2021 r. Więcej informacji i regulamin konkursu dostępne są na stronie TUP

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018