logo gisplay

Nowe technologie w gospodarce przestrzennej

nowe technologie w gosp przestrzennej frontW piątek 13 stycznia 2012 roku w Bytomiu odbędzie się konferencja "Nowe technologie w gospodarce przestrzennej", zorganizowana przez Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

O technikach satelitarnych w GIS i kartografii na XXI Szkole Kartograficznej

W dniach 28-30 marca 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się XXI Szkoły Kartograficznej pod hasłem "Techniki satelitarne w GIS i kartografii". Autorzy referatów i posterów prezentowanych podczas konferencji będą mieli szansę na publikację artykułu w renomowanym czasopiśmie naukowym.

Webinarium z oprogramowania LP360

Firma ProGea Consulting zaprasza do uczestnictwa w nieodpłatnych warsztatach, których tematyka będzie obejmowała zagadnienia związane z przetwarzaniem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego (ang. ALS; Airborne Laser Scanning) w oprogramowaniu LP360 i jego dodatkowych modułach.

GUGiK szkolił z ASG-EUPOS

W Zegrzu koło Warszawy odbyło się dwudniowe szkolenie dotyczące wykorzystania wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS.

Open Source w biznesie

FWiOO frontFundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania organizuje konferencję dla wszystkich zainteresowanych tematem wdrożeń rozwiązań Open Source w biznesie.

INSPIRE w zagospodarowaniu przestrzennym

inspire zagospodarowanie przestrzenne frontW dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa organizuje seminarium "Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym - doświadczenia krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych".