Moduł zdjęć lotniczych w Portalu PZGiK

Na Portalu PZGiK można korzystać z kolejnego modułu odnoszącego się do zdjęć lotniczych. Serwis pozwala na składanie wniosków o udostępnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych z centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czytaj więcej...

Nowości w warszawskim geoportalu

Serwis Nieruchomości miejskie warszawskiego geoportaluW warszawskim geoportalu opublikowano nową wersję serwisu Nieruchomości miejskie. Udostępniono też nowe wydanie (1.6) dokumentacji usługi (API) BGIK.

Czytaj więcej...

GUGiK odpowiedział na pozostałe pytania w sprawie K-GESUT

gugik frontW dniu 13 stycznia 2017 r. prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski otrzymał uzupełnienie odpowiedzi Głównego Geodety Kraju dotyczące K-GESUT.

Czytaj więcej...

Miasto Debrzno - wizualizacja zmian przestrzeni miejskiej na obszarze zdegradowanym

Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych zakończył prace od wizualizacją zmian przestrzenni miejskiej na obszarze zdegradowanym Miasta Debrzno w województwie Pomorskiem.

Czytaj więcej...

Na tej mapie posłuchasz języki z całego świata

LocalLingual to interaktywna mapa, dzięki której możemy posłuchać brzmienie języków z rożnych stron świata.

Czytaj więcej...

Nowa ortofotomapa Częstochowy z 2016 roku

Na stronie częstochowskiego geoportalu mieszkańca i inwestora pojawiła się nowa ortofotomapa, która została opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych na początku listopada 2016 roku.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie inwestuje w GIS

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie wdrożyło rozwiązanie GEOSECMA Wod-kan do zarządzania siecią wodnokanalizacyjną. Decyzja była podyktowana koniecznością usprawnienia działania zakładu w obszarze inwentaryzacji i paszportyzacji wszystkich elementów sieci.

Czytaj więcej...

Nowa ortofotomapa w zasobie woj. łódzkiego

Orotofotomapa z 2015 r. w zasobie woj. łódzkiegoW Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla większości obszaru województwa łódzkiego dostępna jest ortofotomapa z 2015 roku.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GIS