logo gisplay

Gdzie jesteś seniorze?

Z badań Eurostatu wynika, że prawie co piąta osoba w UE ma więcej niż 65 lat – to prawie 100 mln ludzi! Państwa zachodnie starają się podejmować działania na rzecz zrozumienia tego problemu i jak najlepszego dostosowania swojej polityki czy infrastruktury, tak aby móc lepiej alokować środki i podejmować bardziej świadome decyzje w stosunku do tej stale zwiększającej się grupy społecznej. Pomóc w tym może analityka przestrzenna, która przynosi odpowiedź na pytanie, gdzie w ciągu następnych lat będzie przemieszczała się starsza część populacji.

Polska większa o 1 643 ha

Przyrost i ubytek liczby mieszkańców poszczególnych województw (fot. GUS)W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha - poinforrmował Główny Urząd Statystyczny.

Politechnika Warszawska w 3D

Coraz bardziej popularne staje się wykonywanie trójwymiarowych fotorealistycznych modeli kampusów uczelni. Taka praktyka jest szczególnie stosowana w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Polskie ośrodki akademickie stosują prostsze sposoby prezentacji swoich kampusów, jak na przykład interaktywne mapy lub plansze z modelami 3D.

Kolejne dane w Geoportalu

Dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są już dostępne także w serwisie geoportal.gov.pl.Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są już dostępne także w serwisie geoportal.gov.pl.

IGSM 2018 - ciekawe prezentacje studentów Politechniki Warszawskiej

Karolina Borkowska oraz Ewelina Szymańska przedstawiły temat „Zastosowanie ALS w tworzeniu modelu 3D kampusu Politechniki Warszawskiej” (fot. Geoida)Konferencja IGSM (ang. International Geodetic Student Meeting) rokrocznie zrzesza studentów z całej Europy. Jednym z punktów tego wydarzenia jest sesja naukowa, na której uczestnicy mogą przedstawić efekty swoich prac. Polska delegacja co roku stanowi dużą grupę osób prezentujących swoje dokonania, tak było również podczas spotkania odbywającego się w Walencji. Studenci z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali dwie prezentacje oraz cztery postery. Sesja naukowa zakończyła się wyborami najlepszego posteru oraz referatu.

Powiat Elbląski podpisał umowę na e-usługi

W miniony wtorek (10 lipca) pomiędzy Powiatem Elbląskim a OPEGIEKA w Elblągu została podpisana umowa o wartości ponad 5,7 mln zł na wykonanie e-usług dla Powiatu Elbląskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”.

Więcej artykułów…