Przetargi

 

2017

Czerwiec

Czerwiec

Aktualizacja 26.06.2017

 • Dostarczenie Systemu w skład, którego wchodzić będzie: Aplikacja Mobilna oraz Serwer GIS wraz ze Stroną Internetową Systemu, IBLES, ogłoszenie

Aktualizacja 21.06.2017

 • Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, GUGiK
 • Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP, GUGiK

  Aktualizacja 19.06.2017

 • Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS i testowanie systemów referencyjnych GNSS na obszarze kraju, GUGiK

Aktualizacja 08.06.2017

 • Opracowanie 18 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie BDOT10K dla wybranego obszaru województwa pomorskiego, ogłoszenie
 • Druk wraz z dostawą Przewodnika Elbląg w formie, map i kalendarium imprez, Elbląg
 • Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na potrzeby planowanych do realizacji inwestycji, Województwo Małopolskie

Aktualizacja 07.06.2017

 • Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników, GUGiK, ogłoszenie
 • Wykonanie modernizacji bazy danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT, BDOT500, dostosowanie danych RCiWN, BDSOG do obowiązującego modelu pojęciowego, harmonizacja baz danych GESUT, BDOT500, EGiB, EMUiA, Mysłowice
 • Wykonanie i dostarczenie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap dla obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej, ogłoszenie

Aktualizacja 05.06.2017

 • Wykonanie obrazu linii WN, zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analizy pozyskanych danych na podstawie oblotów dla ENEA Operator Sp. z o.o., ogłoszenie

 

 

2016


Grudzień

Grudzień

Aktualizacja 28.12.2016

Aktualizacja 20.12.2016

Aktualizacja 16.12.2016

Aktualizacja 15.12.2016

 • Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, realizowane w ramach zadania projektowego „Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną” w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) - link

 Aktualizacja 14.12.2016

Aktualizacja 13.12.2016

Aktualizacja 09.12.2016

Aktualizacja 07.12.2016

Aktualizacja 06.12.2016


 

Czerwiec

Czerwiec

 Aktualizacja 23.06.2016

Aktualizacja 22.06.2016

 Aktualizacja 21.06.2016

Aktualizacja 13.06.2016

Aktualizacja 09.06.2016

Aktualizacja 06.06.2016

Aktualizacja 01.06.2016

 


Jesteś tutaj: Start Przetargi