Oferty pracy

Stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej (Leszno) 19.05.2017
Inspektor wojewódzki ds. monitorowania i kontroli w zakresie pzgik (Wrocław) 18.05.2017
Specjalista ds. teledetekcji (Sękocin Stary) 11.05.2017
Stanowisko ds. udostępniania danych opisowych (Poznań) 11.05.2017
Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych (Poznań) 11.05.2017
Geodeta (Łódź) 09.05.2017
Podinspektor ds. geodezji (Warszawa) 08.05.2017
Specjalista ds. morskiego zagospodarowania przestrzennego (Warszawa) 04.05.2017
Naczelnik Wydziału w Biurze Geodezji i Katastru (Warszawa) 24.04.2017
Specjalista ds. pasa nadbrzeżnego (Gdynia) 18.04.2017
Specjalista ds. EGiB (Warszawa) 14.04.2017
Specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Warszawa) 11.04.2017
Specjalista do spraw uzgodnień i planowania ochrony przeciwpowodziowej (Szczecin) 10.04.2017
Geodeta (Bielsko-Biała) 10.04.2017
Specjalista ds. pozyskiwania i analizy danych skanowania laserowego (Sękocin Stary) 29.03.2017
Kartograf (Wrocław) 24.03.2017
Geoinformatyk (Białobrzegi) 22.03.2017
Geodeta (Zamość) 21.03.2017
Referent ds. geodezji (Wrocław) 15.03.2017
Geodeta w Łódzkim Ośrodku Geodezji (Łódź) 15.03.2017
Inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP (Warszawa) 13.03.2017
Specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w GUS (Warszawa) 08.03.2017
Specjalista ds. pozyskiwania i analizy danych skanowania laserowego (Sękocin Stary) 06.03.2017
Stażysta ds. bezzałogowych statków powietrznych UAV - dronów (Kraków) 27.02.2017
Specjalista ds. architektury i projektowania systemów informatycznych (Warszawa) 24.02.2017
Specjalista ds. obszarów Natura 2000 (Wrocław) 20.02.2017
Specjalista ds. obsługi baz danych o presjach na środowisko (Wrocław) 10.02.2017
Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego (Katowice) 07.02.2017
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków (Warszawa) 07.02.2017
Specjalista ds. morskiego zagospodarowania przestrzennego (Warszawa) 07.02.2017
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy