logo gisplay

V konferencja GIS w nauce - zapisy i program

Organizatorzy piątej edycji konferencji GIS w nauce opublikowali kolejny komunikat, w którym znajdziemy ramowy program oraz szczegółowe informacje dotyczące zapisów na konferencję.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Warszawie w roku dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego w salach wykładowych budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich) w kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu w centrum Warszawy. Zaproszenie do udziału, jako współgospodarze konferencji w Warszawie, przyjęli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, których nurt rozwoju i tematyki zastosowań GIS stanowi główną oś zainteresowań naukowych. Gospodarzem sesji poświęconej tematyce GIS i kartografii historycznej będą pracownicy naukowi Instytutu Historii PAN, sesji specjalnej poświęconej teledetekcji – pracownicy Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW oraz sesji specjalnej poświęconej zastosowaniom GIS w hydrologii – pracownicy SGGW.

Tematyka wykładów:

 • Pozycja geoinformacji w nauce - Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)
 • Wykorzystanie teledetekcji hiperspektralnej w badaniach środowiska - Dr hab. Bogdan Zagajewski (UW, Warszawa)
 • Platforma Naukowych Analiz Geoprzestrzennych - jak zwiększyć efektywność badań? - Prof. nzw. dr hab. Dariusz Gotlib (PW, Warszawa)
 • Tożsamość, ciągłość i zmiana jednostek osadniczych w geoinformacji historycznej - Prof. nzw. dr hab. Bogumił Szady (KUL, Lublin)
 • Rozszerzona rzeczywistość i percepcja analogowych i cyfrowych map i obrazów - Prof. nzw. dr hab. Piotr Werner (UW, Warszawa)

Tematyka warsztatów:

 • Tworzenie aplikacji WebGIS z wykorzystaniem biblioteki Leaflet.js
 • Wykorzystanie Python window w ArcGIS do wspomagania geoprzetwarzania.
 • Mapa roślinności rzeczywistej - Klasyfikacja danych pozyskanych z wykorzystaniem wielosensorowej lotniczej platformy teledetekcyjnej.
 • Wprowadzenie do GIS i teledetekcji w R.
 • Smartfon sposób na wiarygodny pomiar GIS – warsztaty z aplikacji tMap .
 • ArcGIS Pro. Nowe narzędzie do tworzenia map .
 • Modelowanie 3D potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi geoprzetwarzania (GIS).
 • Efektywne zbieranie danych przestrzennych w terenie: technologie pomiarowe GPS/GIS w naukach przyrodniczych.

Rejestracji na konferencję oraz zgłoszenia abstraktu przyjmowane są do 15 kwietnia. Ostateczny termin rejestracji uczestnictwa w konferencji bez referatów upływa 31 maja.

Szczegóły w Komunikacie nr II

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018