logo gisplay

V Forum BioGIS

W dniach 19 - 20 października 2016 r. na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu odbędzie się V Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej, w tym roku pod hasłem „Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych”.

Bogaty zbiór archiwalnych materiałów teledetekcyjnych gromadzonych w Polsce od lat 40-tych XX wieku, a także coraz lepsza jakość obecnie pozyskiwanych danych w zakresie rozdzielczości przestrzennej, spektralnej i czasowej pozwala na ich coraz pełniejsze wykorzystanie w ocenie różnorodności biologicznej. W ramach konferencji zaplanowano sesje referatowe i dyskusje skupione wokół wykorzystania obrazów lotniczych i satelitarnych, a także chmur punktów (ALS/TLS) w pracach naukowych i aplikacyjnych związanych z detekcją zbiorowisk roślinnych oraz identyfikacji siedlisk kluczowych dla konkretnych gatunków flory i fauny. Do kluczowych zagadnień V Forum BioGIS będą należeć sesje poświęcone analizie danych teledetekcyjnych w środowisku GIS i metodom ich pozyskiwania. Organizatorzy wydarzenia przewidzieli również warsztaty komputerowe z zakresu przetwarzania obrazów i chmur punktów.

Tematyka V Forum skupiona będzie wokół zagadnień:

1. Pozyskiwanie oraz metody przetwarzania danych teledetekcyjnych przy identyfikacji różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych:

  • Obrazy lotnicze i satelitarne;
  • Skaning laserowy (Aerial/Terrestial Laser Scanning);
  • Data fusion - możliwości kompilacji materiałów i technik teledetekcyjnych;
  • Materiały archiwalne - możliwości przetwarzania we współczesnej teledetekcji środowiska;

2. Zastosowania aplikacyjne teledetekcji i GIS:

  • Monitoring zmian pokrywy roślinnej pod wpływem procesów naturalnych i antropogenicznych;
  • Wykorzystanie metod teledetekcyjnych i GIS w identyfikacji siedlisk o szczególnym znaczeniu wspólnotowym (Natura 2000);
  • Zdalna identyfikacja zbiorowisk roślinnych pod kątem różnorodności roślin, zwierząt i grzybów;
  • Automatyczna detekcja gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  • Teledetekcja w ocenie stopnia fragmentacji i zróżnicowania siedlisk przyrodniczych;

W ramach V Forum przewidziano sesje naukowe i posterowe oraz warsztaty pn. „Potencjał Lotniczego Skaningu Laserowego (ALS) i zobrazowań hiperspektralnych w monitorowaniu roślinności i flory”.

Organizatorami konferencji są Wydział Biologii UAM, Esri Polska i MGGP Aero (partner technologiczny). Szczegółowe informacje oraz rejestracja na konferencję i warsztaty, znajdują się pod adresem: https://biogis.amu.edu.pl/biogis/forum-biogis

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018