logo gisplay

Kolejna edycja konferencji GIS w Inżynierii Środowiska za nami

GIS w Inżynierii Środowiska  - Jury (Foto: Damina Wójcik)W minioną środę (17 maja) na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyła się już trzecia edycja konferencji „GIS w Inżynierii Środowiska”, której głównym organizatorem jest Sekcja Środowiskowa Koła Naukowego „KNGK Geoinformatyka”.

Już kolejny raz konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem kół naukowych z wielu uczelni w kraju, dzięki czemu uzyskała status ogólnopolskiej. Głównym punktem programu była studencka, konkursowa sesja referatowa, na której zaprezentowano 7 prac, a w części poza konkursowej przedstawiono 4 prace studentów studiów doktoranckich. Wystąpienia zostały ocenione przez 7-osobowe jury. Przewodniczącym Jury został prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ), a sekretarzem Jury został dr inż. Zbigniew Kowalewski (WGGiIŚ AGH), ponadto w składzie Jury znaleźli się: dr inż. Marta Cebulska (PK), dr Marta Szostak (UR), dr Katarzyna Ostapowicz (UJ), mgr Edyta Wyka (ESRI) oraz mgr inż. Małgorzata Papież (doktorantka WGGiOŚ AGH).

Obrady konferencji otworzyła Pani prof. Anna Barańska, Prodziekan do spraw badań naukowych WGGiIŚ. Całe obrady konferencji poprowadziła przewodnicząca sekcji Środowiskowej „KNGK Geoinformatyka” Dominika Sztwiertnia.

Jury po dłuższej naradzie wybrało 3 najlepsze prace:

Zdobywca I miejsca Wojciech Łachowski odbiera nagrodę (Foto: Pauina Lewińska)

  • I miejsce: "Ocena możliwości wykorzystania niemetrycznych fotografii naziemnych do pozyskiwania informacji o sukcesji wtórnej lasu" Wojciech Łachowski, Koło Geografów UJ.
  • II miejsce: „Monitoring obniżeń pogórniczych z wykorzystaniem metody InSAR” Radosław Grzybek, Kamila Sarota, KNGK Geoinformatyka AGH.
  • III miejsce: „Wyznaczenie natężenia ruchu rowerowego w Lublinie z wykorzystaniem danych Lubelskiego Roweru Miejskiego” Kamil Kozik, Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT UMCS.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez firmę ESRI w postaci dysków twardych 1TB. Natomiast organizatorzy umożliwili skierowanie do redakcji Geoinformatica Polonica najlepszego referatu do profesjonalnej recenzji w celu jego publikacji w czasopiśmie naukowym.

Drugą część sesji stanowiły wystąpienia doktorantów prezentujących cztery referaty bazujące na szeroko pojętej tematyce GIS. Tegoroczna edycja została wzbogacona o konkurs na nagrodę publiczności, którą obecni na sali uczestnicy przyznali pracy: „Charakterystyka lasów w województwie małopolskim z wykorzystaniem analiz przestrzennych” wygłoszonej przez Adriannę Szulecką, AGH.

Uczestnicy konferencji GIS w Inżynierii Środowiska (foto: Paulina Lewińska)

Po ogłoszeniu wyników studenci mogli wziąć udział w cennych warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm NaviGate oraz Progea 4D. Organizatorzy kierują podziękowania dla Dziekana Wydziału GGiIŚ, prof. Stanisława Gruszczyńskiego, szanownemu Jury, oraz szczególnie dziękujemy firmom: ESRI Polska, Progea 4D oraz NaviGate za zaangażowanie, obecność oraz wzbogacenie programu konferencji w warsztaty i prezentacje, jak również wszystkim referującym za udowodnienie, że poziom wiedzy z zakresu GIS wśród studentów polskich uczelni stoi na bardzo wysokim poziomie.

Karolina Pargieła i dr Artur Krawczyk