logo gisplay

XXVIII Konferencja PTIP

W dniach 7– 8 listopada 2018 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się XXVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat "Od geoinformacji do społeczeństwa geoinformacyjnego" .

Konferencja nawiązuje do dorobku dotychczasowych dorocznych konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, a jej temat przewodni, który powinien być szeroko rozumiany, stanowi odzwierciedlenie zainteresowań krajowych środowisk geoinformacyjnych reprezentujących różne zawody, specjalności i obszary działalności. Konferencja będzie prezentowała wyniki badań i prac wdrożeniowych, aktualne problemy edukacji na różnych poziomach kształcenia i upowszechniania wiedzy, a także przedsięwzięcia dotyczące produkc ji, świadczenia usług i użytkowania w zakresie informacji geoprzestrzennej. W szczególności przewiduje się zwrócenie uwagi na następujące tematy:

 • Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne mające wpływ na dziedzinę informacji geoprzestrzennej,
 • Infrastruktury i systemy informacji geoprzestrzennej służące zarządzaniu przestrzenią w skali krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • Kierunki postępu technologicznego w dziedzinie informacj i geoprzestrzennej,
 • Analizy i modelowanie przestrzenne,
 • Problematyka kształcenia w dziedzinie informacji geoprzestrzennej (zakres, programy, metodyka, współpraca międzyuczelniana),
 • Kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego (upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji,
 • Obywatelska informacja geoprzestrzenna (crowdsourcing, VGI),
 • Geoinformacja w rejestrach publicznych , z uwzględnieniem tendencji przechodzenia od zarządzania danymi geoprzestrzennymi do geoprzestrzennego zarządzania danymi, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym,
 • Technologie geoprzestrzenne w rozwoju budownictwa i infrastruktury,
 • Technologie geoprzestrzenne w zastosowaniu do ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
 • Inne rodzaje zastosowań informacji geoprzestrzennej,
 • Rozwój młodej kadry (sesje młodych geomatyków).

Przewiduje się m. in. zorganizowanie sesji prezentujących :

 • Współczesne trendy badawcze w zakresie geoinformacji na przykładzie prac i projektów realizowanych w Politechnice Warszawskiej,
 • INSPIRE in local authorities (sesja w języku angielskim).

Podczas konferencji odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze PTI.

Szczegóły w Komunikcaie nr 1 oraz na stronie ptip.org.pl

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018