logo gisplay

XXVIII Konferencja PTIP

W dniach 7– 8 listopada 2018 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się XXVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat "Od geoinformacji do społeczeństwa geoinformacyjnego" .

Konferencja nawiązuje do dorobku dotychczasowych dorocznych konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, a jej temat przewodni, który powinien być szeroko rozumiany, stanowi odzwierciedlenie zainteresowań krajowych środowisk geoinformacyjnych reprezentujących różne zawody, specjalności i obszary działalności. Konferencja będzie prezentowała wyniki badań i prac wdrożeniowych, aktualne problemy edukacji na różnych poziomach kształcenia i upowszechniania wiedzy, a także przedsięwzięcia dotyczące produkc ji, świadczenia usług i użytkowania w zakresie informacji geoprzestrzennej. W szczególności przewiduje się zwrócenie uwagi na następujące tematy:

 • Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne mające wpływ na dziedzinę informacji geoprzestrzennej,
 • Infrastruktury i systemy informacji geoprzestrzennej służące zarządzaniu przestrzenią w skali krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • Kierunki postępu technologicznego w dziedzinie informacj i geoprzestrzennej,
 • Analizy i modelowanie przestrzenne,
 • Problematyka kształcenia w dziedzinie informacji geoprzestrzennej (zakres, programy, metodyka, współpraca międzyuczelniana),
 • Kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego (upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji,
 • Obywatelska informacja geoprzestrzenna (crowdsourcing, VGI),
 • Geoinformacja w rejestrach publicznych , z uwzględnieniem tendencji przechodzenia od zarządzania danymi geoprzestrzennymi do geoprzestrzennego zarządzania danymi, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym,
 • Technologie geoprzestrzenne w rozwoju budownictwa i infrastruktury,
 • Technologie geoprzestrzenne w zastosowaniu do ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
 • Inne rodzaje zastosowań informacji geoprzestrzennej,
 • Rozwój młodej kadry (sesje młodych geomatyków).

Przewiduje się m. in. zorganizowanie sesji prezentujących :

 • Współczesne trendy badawcze w zakresie geoinformacji na przykładzie prac i projektów realizowanych w Politechnice Warszawskiej,
 • INSPIRE in local authorities (sesja w języku angielskim).

Podczas konferencji odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze PTI.

Szczegóły w Komunikcaie nr 1 oraz na stronie ptip.org.pl

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018