logo gisplay

Konferencja podsumowująca projekty CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza na konferencję podsumowującą projekty CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT, która odbędzie się 16 i 17 sierpnia.

Program dwudniowej konferencji został podzielony dla uczestników instytucji (16 sierpnia) oraz powiatów (17 sierpnia). Agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie GUGiK.

Projekty GUGiK:

  • Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), które będzie wspólnym dla administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym. Udostępnione zostaną zaawansowane usługi związane z informacją przestrzenną.
  • Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) – Faza II, którego celem jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.
  • Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), którego celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018