logo gisplay

Konferencja: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wod-kan

Konferencja: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wod-kan W kwietniu na Politechnice Warszawskiej odbędzie się VIII konferencja naukowo-techniczna z cyklu "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi".

Organizowana od 16 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w obszarze wykorzystania technologii GIS w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnym. Organizatorem konferencji są Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej.

Podstawowe zagadnienia objęte tematyką konferencji to:

 1. Bazy typu GIS i ich współpraca z innymi systemami, zintegrowane systemy zarządzania maj ą tkiem w przedsi ę biorstwach wodoci ą gowych,
 2. GIS w realizacji zadań urzędów miast i wsi,
 3. Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 4. Monitoring sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. Regulacja ciśnienia i ograniczanie strat wody w sieciach wodociągowych;
 6. Ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem w sieciach wodociągowych;
 7. Sterowanie pracą sieci kanalizacyjnych,
 8. Pomiary przepływu, ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych oraz napełnienia i przepływu w sieciach kanalizacyjnych;
 9. Rejestracja, przesył i archiwizacja danych z monitoringu sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych;
 10. Aspekty prawne i standardy dotyczące GIS, modelowania i monitorowani a systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
 11. Doświadczenia przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji wynikające z wdrażania GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Zdalnego Odczyty Wodomierzy, regulacji ciśnienia w sieciach wodociągowych, ograniczania strat wody.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku (10:30-17:00) w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (ul. Rektorska 4) na Politechnice Warszawskiej.

Szczegóły w komunikacie

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018