logo gisplay

Konferencja: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wod-kan

Konferencja: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wod-kan W kwietniu na Politechnice Warszawskiej odbędzie się VIII konferencja naukowo-techniczna z cyklu "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi".

Organizowana od 16 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w obszarze wykorzystania technologii GIS w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnym. Organizatorem konferencji są Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej.

Podstawowe zagadnienia objęte tematyką konferencji to:

  1. Bazy typu GIS i ich współpraca z innymi systemami, zintegrowane systemy zarządzania maj ą tkiem w przedsi ę biorstwach wodoci ą gowych,
  2. GIS w realizacji zadań urzędów miast i wsi,
  3. Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  4. Monitoring sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  5. Regulacja ciśnienia i ograniczanie strat wody w sieciach wodociągowych;
  6. Ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem w sieciach wodociągowych;
  7. Sterowanie pracą sieci kanalizacyjnych,
  8. Pomiary przepływu, ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych oraz napełnienia i przepływu w sieciach kanalizacyjnych;
  9. Rejestracja, przesył i archiwizacja danych z monitoringu sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych;
  10. Aspekty prawne i standardy dotyczące GIS, modelowania i monitorowani a systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
  11. Doświadczenia przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji wynikające z wdrażania GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Zdalnego Odczyty Wodomierzy, regulacji ciśnienia w sieciach wodociągowych, ograniczania strat wody.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku (10:30-17:00) w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (ul. Rektorska 4) na Politechnice Warszawskiej.

Szczegóły w komunikacie

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018