logo gisplay

GIS Day w Warszawie, czyli ,,GIS w Stolicy" 2014 - relacja

Prezentacja dr inż. Tomasza Olszewskiego - "Inteligentne miasto - Smart City na fundamencie geoinformacji"21 listopada 2014 r. w budynku Starej Biblioteki na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się kolejna edycja konferencji ,,GIS w Stolicy". Ta coroczna impreza zrzeszająca użytkowników Systemów Informacji Geograficznej w tym roku przeniosła się na trzy wymiary - „nad, pod i na” powierzchnię Ziemi. To właśnie z tych perspektyw, pod hasłem „GIS – wymiary współczesności” - świętowano obchody Dnia GIS w Warszawie.

Tegorocznym gospodarzem konferencji było Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, które to Święto GIS połączyło z obchodami „50 lat nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim”. Współorganizatorami, jak w ubiegłym roku byli również: Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”, Koło Naukowym Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe „GISowcy” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego . W tym roku do organizatorów dołączyli również : Studenckie Koło Naukowe GeoPixel z Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

,,GIS w Stolicy" 2014Oficjalne rozpoczęcie konferencji GIS poprowadził prof. dr hab. Andrzej Lisowski - dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Po przywitaniu gości i słowach otuchy zaprosił wszystkich obecnych do pierwszego panelu referatowego pt: ,, 50 lat nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim". Prezentację wygłosił opiekun Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji dr hab. Bogdan Zagajewski. W sposób żartobliwy przybliżył wszystkim zgromadzonym okres powstawania i rozwoju Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

Druga sesja referatowa dotyczyła wykorzystania GIS-u ,,pod" i ,,na" powierzchni ziemi. Widzowie usłyszeli w jaki sposób i do jakich celów tworzy się bazy danych w geologii i infrastrukturze telekomunikacyjnej. Jednym z prezentujących była Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie. Mimo, iż Służby Pożarnicze nie są specjalistami z dziedziny GIS, to jak podkreślili ,,logistyczne rozplanowanie działań za pomocą Informacji Przestrzennych jest nieocenione dla ludzkiego życia"

Wśród prelegentów znalazły się też firmy będące jednymi z największych dostawców oprogramowania GIS - firma Esri wraz z firmą Intergraph. Konferencja GIS to oprócz licznych prezentacji także wiele stoisk i pokazów firm branżowych.

,,GIS w Stolicy" 2014

Podczas przerw kawowych każdy z gości mógł wziąć udział w licznych konkursach, gdzie do wygrania były cenne nagrody. Między kolejnymi sesjami referatowymi odbył się również pokaz samochodu MMS z zainstalowanym skanerem laserowych firmy HERE (na zdjęciu poniżej). Z kolei przy stoisku Apogeo i Fotoraporty można było obejrzeć instrumenty pomiarowe, czy bezzałogowe statki latające. Korytarze Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wypełnione były dostawcami oprogramowania GIS, narzędziami do pozyskiwania informacji przestrzennych, czy jednostkami prezentującymi swoje dokonania z tej dziedzinie.

Mobilny system mapowania firmy HERE

Tuż po przerwie w samo południe rozpoczęła się trzecia sesja referatowa poświęcona Systemom Informacji Geograficznej na powierzchni ziemi. Dwie prezentacje - m.in prelegenta ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dotyczyły wykorzystania GIS w obszarze leśnym. Firma Neptis, dostawca usług informatycznych, zaprezentowała swój projekt GIS-u za kołkiem, czyli znany mobilnym kierowcom interaktywny komunikator Yanosik.

Warto wspomnieć, że GIS Day to również miejsce prezentacji pomysłów i innowacji środowiska studenckiego. Uniwersyteckie Repozytorium Danych Przestrzennych, będące pomysłem studentów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu było przykładem na to, jak ułatwić studentom, pracownikom naukowym czy instytucjom prezentację i wymianę danych przestrzennych

Prezentacja dr inż. Tomasza Olszewskiego - "Inteligentne miasto - Smart City na fundamencie geoinformacji"Niewątpliwie jedną z najbardziej widowiskowych prezentacji był temat "Inteligentne miasto - Smart City na fundamencie geoinformacji" dr inż. Tomasza Olszewskiego, prof PW z Politechniki Warszawskiej. W sposób bardzo obrazowy przedstawił on koncepcję miasta przyszłości integrującego różne obszary systemów GIS (na zdjęciu po prawej). Zdaniem doktora ,,rozwiązań SMART City nie można kupić, należy je tworzyć na miarę".

Wśród prelegentów znalazł się również prezes firmy Softline - mgr. inż. Jerzy Biegalski. Swoją prezentacją opisał przebieg rozwoju informacji przestrzennej od starożytności do czasów współczesnych. Firma konsultingowa WGS 84 reprezentowana przez dr Marcina Sobczaka przybliżyła wszystkim analizy przestrzenne dotyczące zakładów stosujących azbest i ich wpływ na zdrowie pracowników.

W trakcie czwartego panelu referatowego widzowie mieli okazję przenieść się na trzeci wymiar GIS-u - ,,nad" powierzchnię Ziemi. Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum Informacji Kryzysowej CBK przedstawiło wykorzystanie oprogramowań i technik satelitarnych kolejno w w analizach wojskowych i zarządzaniu kryzysowym. Na temat szacowania potencjału obszarów rolniczych w produkcji biomasy wypowiedziała się firma Astri. Ich projekt B-FIRST oparty jest na pozyskiwaniu danych z wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych, na podstawie których wykonywana jest klasyfikacja form pokrycia terenu. Metody teledetekcyjne posłużyły również firmie MGGP Aero. Na przykładzie torfowisk zasadowych w dolinie Biebrzy przedstawili oni wykorzystanie zdjęć satelitarnych do identyfikacji występowań siedlisk przyrodniczych Natura 2000.

Temat Bezzałogowych Statków Latających, będących ostatnio na topie wśród nowości technologicznych pojawił się aż w trzech prezentacjach. Centrum Badań Kosmicznych, będące konstruktorem pierwszego polskiego skanera hiperspektralnego zaznaczyło, że stworzony przez nich Spektrop może być wykorzystywany na różnego rodzaju platformach latających. Co nieco więcej na temat samej budowy, terminologii oraz sytuacji prawnej wirnikowców wypowiedział się prelegent z Uniwersytetu Warszawskiego mgr Michał Chiliński. O zastosowaniu i możliwościach, jakie niosą ze sobą drony przybliżyli gościom specjaliści z firmy Fotoraporty.

Pod koniec konferencji odbyło się rozstrzygnięcie konkursów organizowanych przed, jak i podczas imprezy. Oprócz licznych szkoleń, oprogramowań i innych nagród rzeczowych, do wygrania była Staż w firmie Here. Po oficjalnym wręczeniu dyplomów oraz złożeniu podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Święta GIS-u , gospodarze zaprosili wszystkich uczestników do wzięcia udziału w warsztatach, będących ostatnim etapem obchodów. Na zakończenie konferencji, organizatorzy zachęcili do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji GIS w Stolicy 2015, która odbędzie się na Politechnice Warszawskiej.

Karolina Kamińska, Stowarzyszenie Studentów WGiK PW "Geoida"

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018