logo gisplay

XX Kaliska Konferencja Naukowo - Techniczna z cyklu „Kataster nieruchomości”

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu zaprasza na jubileuszową XX Kaliską Konferencję Naukowo - Techniczną pn. „Kataster Nieruchomości z perspektywy ostatnich 30 lat. Obecny stan prawny i postulowane zmiany w świetle budowy ZSiN oraz prac Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii”.

Trwają zapisy na Akademię Geolatania

Topcon Falcon 8TPI zaprasza na bezpłatną Akademię Geolatania, na której prezentowane będą najnowsze rozwiązania pomiarowe UAV znajdujące się w ofercie firmy.

Wektorowa mapa glebowo-rolnicza już dla całego woj. łódzkiego

Zakres wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w Geoportalu Województwa Łódzkiego został powiększony o obszar miast: Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewice. Było to ostatnie zasilenie wektorową mapą glebowo-rolniczą, która swym zasięgiem obejmuje już cały obszar województwa.

Dwie oferty w przetargu na budowę modelu 3D Poznania

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu (GEOPOZ) otworzył oferty w przetarg na budowę modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.

PKP Energetyka inwestuje w systemy GIS

PKP Energetyka, wdrożyła rozwiązanie do paszportyzacji sieci oparte o technologię ArcGIS od Esri. Głównym zadaniem systemu jest inwentaryzacja oraz paszportyzacja całej, liczącej ponad 20 tys. km, infrastruktury naziemnej i podziemnej należącej do spółki. Projekt został zrealizowany przez partnera Esri Polska, firmę GISonLine.

Messtischblatty w dolnośląskim geoportalu

Pasek czasu w module „Mapy historyczne 1883-1945" dolnośląskiego geoportalu został uzupełniony o starsze arkusze niemieckich map topograficznych Messtischblatt 1:25 000 z lat 1883 – 1942.

Więcej artykułów…