logo gisplay

Podatki dochodowe Polaków

Najbliższe tygodnie to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym firma GIS-EXPERT przygotowała mapę przedstawiającą regionalne zróżnicowanie kwot odprowadzanego podatku dochodowego w poszczególnych gminach w przeliczeniu na mieszkańca.

Ministerstwo Finansów publikuje ranking gmin przedstawiający dochody podatkowe ogółem, GIS-EXPERT skupił się tylko na podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczających się według skali podatkowej (pomniejszonym o zwroty).

Z analizy wynika, że mieszkańcy największych miast i gmin przyległych do nich odprowadzają średnio najwyższe kwoty podatku dochodowego. W przypadku gmin takich jak Konstancin-Jeziorna, Michałowice, Podkowa Leśna czy Lesznowola jest to ponad 4 tys. zł na osobę. Wśród gmin znajdujących się w przedziale 3-4 tys. zł znalazłby się dwie spoza aglomeracji warszawskiej: podwrocławskie Kobierzyce i Suchy Las k. Poznania. Wysokie kwoty podatku płacą również mieszkańcy mniejszych gmin, w pobliżu których znajdują duże ośrodki związane z górnictwem i przemysłem np. Polkowice, Lubin, Bełchatów. W "ogonie" rankingu znalazło się kilka gmin z woj. podlaskiego (Zawady, Radziłów, Przytuły) oraz Aleksandrów z woj. lubelskiego. Na mapie zaznaczyliśmy również granice zaborów, aby uwidocznić regionalne zróżnicowanie wartości odprowadzanych podatków dochodowych, wynikające z granic historycznych.

Źródło GIS-EXPERT

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment