logo gisplay

Ruszyły prace nad ortofotomapą dla powiatów województwa lubelskiego

Podpisanie umowy na wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” (fot. Powiat Lubelski)W ubiegłym tygodniu podpisano umowy na wykonanie zdjęć lotniczych i ortofotomapy dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

Umowę w imieniu partnerów podpisał lider projektu – Powiat Lubelski. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Geomar ze Szczecina, Geokart z Rzeszowa i Georeal z Pilzna, które wykona zamówienie za kwotę ponad 7,5 mln zł brutto. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną zdjęcia wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego - łączny obszar objęty zamówieniem to ponad 24 tys. km2, a samo zadanie podzielone zostało na dwie części. Efekt finalny prac będzie można zobaczyć wiosną 2018 roku.

Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020. Wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).

Zadanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 mln złotych z czego 85% to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, zaś pozostałe 15% stanowić będą środki z budżetu Państwa oraz wkład własny partnerów.