logo gisplay

Powiat Niżański otrzymał ponad 8,4 mln zł na realizację PSIP

Powiat Niżański podpisał umowę udziału w Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej (fot. Powiat Niżiański)Powiat Niżański podpisał umowę udziału w Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej (PSIP). Na jego budowę otrzymał ponad 8,4 mln złotych. Jest jednym z 22 powiatów biorących udział w tym projekcie.

Wartość projektu PSIP w zakresie prac geodezyjnych, realizowanego przez Powiat Niżański to kwota ponad 6 mln zł, i ok. 1,5 mln zł przeznaczono na wykonanie ortofotomapy i systemu do udostępniania danych oraz promocję. Ponadto planuje się pozyskać sprzęt komputerowy informatyczny i poligraficzny o łącznej wartości prawie 1 mln zł.

Założeniem PSIP jest zinformatyzowanie całego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz innych ważnych informacji, tak, by dla całego województwa powstała jednolita baza danych, dostępna dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędów. Prace nad PSIP potrwają do 2018 roku i obejmą m. in:

 • opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz innych baz;
 • dostawę i instalację sprzętu oraz oprogramowania, w tym oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów;
 • budowę portalu regionalnego, w tym opracowanie i publikację e-usług;
 • wykonanie ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;
 • modernizację i aktualizację EGiB w powiatach;
 • tworzenie i aktualizację powiatowych baz GESUT;
 • tworzenie i aktualizację BDOT500 w powiatach;
 • cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach;
 • wdrożenie systemów geodezyjnych.

Ponadto przedmiotem aktualizacji będą powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, obiektów topograficznych BDOT 500. Elementem wspomagającym proces aktualizowania i cyfryzacji zasobów danych jest pozyskanie tzw. ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości.

PSIP będzie realizowany na obszarze Województwa Podkarpackiego. Jego Liderem jest Województwo Podkarpackie, Partnerami - 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Dodatkowo partnerami projektu mogą też być gminy – na określonych warunkach - z terenu województwa podkarpackiego, wyrażające chęć przystąpienia do niego.

Wykonawcami prac na realizację zadania „Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, których Powiat Niżański wyłonił w drodze postępowania przetargowego i z którymi podpisał w dniu 24 lipca 2017 roku umowy na jego realizację, są:

 • Geokart – International Sp. z o. o.  - gmina Harasiuki, gmina Jeżowe i gmina Nisko;
 • OPGK Rzeszów S. A. - gmina Jarocin i gmina Rudnik nad Sanem;
 • GEOMAR S. A. - gmina Krzeszów i gmina Ulanów.

Całkowity koszt projektu w województwie podkarpackim wynosi około 177,8 mln zł brutto.

Źródło: Powiat Niżański

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment