logo gisplay

Nowa mapa akustyczna Warszawy

W serwisie mapowym Warszawy udostępniono najnowsze mapy obrazująca poziomy hałasu w przestrzeni miejskiej, w podziale na poszczególne źródła.

Prezentowane mapy obrazują zanieczyszczenie środowiska hałasem pochodzącym z głównych jego źródeł tj. ze środków komunikacji drogowej, szynowej (kolejowej i tramwajowej), lotniczej oraz z ośrodków przemysłowych, zarówno dla pory dnia, jak i nocy. Stanowią odwzorowanie graficzne długookresowych, średnich poziomów dźwięku.

Mapa akustyczna m.st. Warszawy jest wynikiem modelowania komputerowego z wykorzystaniem dedykowanego do tego oprogramowania. Aktualna sporządzona została na podstawie danych wejściowych zgromadzonych w latach 2014 – 2016. Rozkład hałasu został wyliczony w specjalistycznym oprogramowaniu na podstawie m.in. pomiarów natężenia ruchu pojazdów, typów pojazdów poruszających się w mieście, rodzaju nawierzchni, pory dnia.

Link do mapy

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment