logo gisplay

Nowa mapa akustyczna Gdańska pokaże hałas na elewacji budynku

Jeden z budynków na gdańskiej Zaspie z mapą hałasu dziennego na elewacjiOd teraz każdy budynek w Gdańsku można obejrzeć jako trójwymiarowy model i zobaczyć, jaki jest poziom hałasu na jego elewacji – to jedna z nowych opcja dostępna na aktualnej mapie akustycznej miasta.

Mapa akustyczna Gdańska 2017 jest już trzecim takim opracowaniem miasta. Pierwszą mapę przygotowano w roku 2007. W nowej mapie część opisowa wzbogacona została o część graficzną, w skład której wchodzi zestaw map obrazujących rozkład długookresowych średnich poziomów dźwięku dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego, przemysłowego i lotniczego. Mapa została także porównana z oceną stanu akustycznego dokonaną w 2012 roku.

Wyniki mapy akustycznej są ogólnodostępne przez portal internetowy pod adresem: http://mapaakustyczna.gdansk.gda.pl/GdanskMakus/

Opracowana Mapa akustyczna Gdańska jest składnikiem systemu informatycznego mapy akustycznej (SIMA-GD). System zawiera szereg warstw informacyjnych, m.in. Numeryczny Model Terenu (NMT), Trójwymiarowy Model Zabudowy (TMZ), sieć dróg i ulic, trasy kolejowe, dane wejściowe do obliczeń akustycznych (w szczególności dane o strukturze ilościowej i jakościowej ruchu samochodowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego, dane o przemysłowych źródłach hałasu) oraz wyniki obliczeń akustycznych, przede wszystkim, w postaci przestrzennego rozkładu hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego i przemysłowego na terenie miasta, prezentowanego w postaci tematycznych map akustycznych.

Portal został rozbudowany o aplikację umożliwiającą obejrzenie rozkładu długookresowych wskaźników hałasu na fasadach budynków podlegających ochronie akustycznej.

Nowością jest udostępniona opcja pokazywania poziomu hałasu na elewacji budynku w formacie 3D. Każdy z mieszkańców ma możliwość obserwowania, rozkładu hałasu na elewacji danego budynku.

Warto dodać, że obecnie na terenie miasta funkcjonuje 40 stacji pomiarowych, a wyniki monitoringu są także ogólnodostępne na portalu mapy akustycznej.

 Źródło: UM Gdańska

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018