logo gisplay

Programuj z Google Maps - Konkurs Geoinformatyczny Politechniki Warszawskiej

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów klas maturalnych, zwłaszcza uzdolnionych w zakresie informatyki, do udziału w ogólnopolskim Konkursie Geoinformatycznym, którego zwycięzcy otrzymają indeks na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka.

Tematem tegorocznego konkursu będzie wykorzystanie technologii firmy Google w tworzeniu aplikacji geoinformacyjnych, wykorzystujących baz danych geoprzestrzennych i wspomagających nawigację, analizy zdjęć satelitarnych i lotniczych oraz szeroko pojęte analizy geograficzne.

O atrakcyjności kierunku Geoinformatyka w Politechnice Warszawskiej świadczy m.in. fakt dwukrotnego z rzędu przyznania przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa” certyfikatu „Studia z Przyszłością” (2016, 2017) oraz certyfikatu nadzwyczajnego „Laur Innowacji” (2017). Od trzech lat na kierunek studiów „Geoinformatyka” zgłasza się największa liczba kandydatów na jedno miejsce w całej Politechnice Warszawskiej. Geoinformatyka jest również jednym z podobszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji wymienionych przez Ministerstwo Rozwoju, które mają kreować rozwój Polski w najbliższych latach.

Konkurs składa się z trzech części: eleminacji w dniach 1.02 - 1.03.2018 r., etapu centralnego i finału dn. 23.03.2018 r. Udział w I etapie będzie wymagał zarejestrowania się na platformie konkursowej, gdzie zostaną udostępnione zadania w formie testu zamkniętego wielokrotnego wyboru. Zakres pytań na teście obejmuje podstawę programową z przedmiotu Informatyka dla szkół średnich. Etap centralny będzie miał charakter pisemny, a finał odbędzie się w formie ustnej. Obie części Konkursu zostaną przeprowadzone na Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.geoinformatyka.gik.pw.edu.pl oraz na profilu www.facebook.com/KonkursGeoinformatyczny.

Komitet organizacyjny Konkursu

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018