logo gisplay

Jaki będzie klimat w Warszawie za klikadziesiąt lat?

W serwisie mapowym Warszawy opublikowano nową wersję Adaptcity, uzupełnioną o scenariusze zmian klimatu.

Nowe warstwy pokazują prognozy dla lat 2041-2050 oraz 2081-2090. Scenariusze zmian klimatu przygotowano dla opadu i temperatury powietrza. Na mapach sprawdzimy m.in. początek i długość okresu wegetacyjnego czy liczbę nocy tropikalnych, podczas których temperatura minimalna nie spada poniżej 20ºC.

Adaptcity to projekt realizowany jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa, Unią Metropolii Polskich (UMP) oraz Verband Region Stuttgart (Zrzeszenie ds. współpracy w regionie metropolitalnym Stuttgartu). Jednym z celów projektu jest opracowanie map klimatycznych, które posłużą dp zredukowania negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment