logo gisplay

Aktualizacja mapy demograficznej Wrocławia

W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia udostępniono aktualną mapę demograficzną Wrocławia uzupełnioną o dane obejmujące rok 2017.

Mapy demograficzne przedstawiają gęstość zaludnienia (osoby/km2), ogólną liczba mieszkańców oraz strukturę wiekową w podziale na rejony statystyczne. We wrocławskim geoportalu dostępne są dane od 1998 do 2017 roku. Możne je także pobrać w formie plików shp oraz xlsx.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment