logo gisplay

O danych dotyczących zdrowia na posiedzeniu Rady IIP

W miniony poniedziałek (9 kwietnia) odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, w trakcie którego omówiono m.in. stan IIP w Polsce w zakresie zdrowia.

Podczas posiedzenia Kajetan Wojsyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych przedstawił prezentację na temat „Przegląd stanu IIP w Polsce - tematy danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw zdrowia”. Dyskusja dotyczyła dostępnych ewidencji i zbiorów danych w zakresie zdrowia. Podjęto m.in. tematykę aktualnie udostępnianych danych adresowych, przede wszystkim ich zgodności i aktualności (m.in. kody pocztowe udostępniane przez Pocztę Polską S.A i dane z rejestru TERYT). Pojawiła się również kwestia publikowanych danych geodezyjnych a obowiązywanie od 25 maja 2018 roku przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przewodniczący Rady IIP poinformował, iż w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej do działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” przeniesiony zostanie obszar „infrastruktury informacji przestrzennej”. Ponadto szczegółowo omówiono najważniejsze zmiany zawarte w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Kolejne posiedzenie Rady IIP odbędzie się po wejściu w życie zmiany ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018