logo gisplay

Platforma e-learningowa GIS dla rolników

GIS InnRoll to nowa platforma e-learningowa umożliwiająca poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

Platforma e-learningowa umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu. Skierowana jest do osób w obszarze rolnictwa związanego z uprawą polową, w szczególności do gospodarstw rolnych powyżej 10 ha gruntów rolnych, producentów nawozów sztucznych, nasion oraz ich głównych dystrybutorów, doradców rolnych, producentów maszyn rolniczych, urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w maszynach rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych, stacji chemiczno – rolniczych, szkół rolniczych, jednostek naukowych z obszaru rolnictwa oraz do administracji rządowej i samorządowej.

Platforma posiada dedykowane środowisko pracy udostępnione za pośrednictwem formularzy WWW. Składa się z modułów: zarządzania użytkownikami, zarządzania szkoleniami, moduł zarządzania repozytorium, zarządzania danymi GIS.

Poszczególne moduły oferują szereg funkcjonalności związanych m.in.:

  • logowaniem użytkowników, komunikacji z trenerami,
  • publikacji materiałów szkoleniowych,
  • przeglądania materiałów szkoleniowych, sprawozdawczości,
  • repozytorium niezbędnych do realizacji ćwiczeń danych GIS,
  • możliwość edycji danych wektorowych,
  • wyświetlania obrazów rastrowych dla scen satelitarnych Sentinel oraz zdjęć lotniczych w tym z poziomu DRON,
  • podłączania danych INSPIRE,
  • pracy na plikach związanych z numerycznym modelem terenu DTM oraz numerycznym modelem powierzchni DSM,
  • prowadzenia analiz przestrzennych tych zdefiniowanych w scenariuszach testowych oraz własnych tworzonych przez użytkowników platformy.

Wszystkie funkcjonalności są zbudowane w oparciu o rozwiązania typu „open source” umożliwiające ich swobodne wykorzystywanie przez poszczególnych użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z licencjami.

Paltformę uruchomiła Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji z siedzibą w Olsztynie w ramach projektu „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Platforma dostępna jest pod adresem www.gisinnrol.pl

Źródło: KSOW

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018