logo gisplay

Satelity pomogą monitorować zatory lodowe na rzekach w Polsce?

Satelity pomogą monitorować zatory lodowe na rzekach w Polsce? (fot. Astri Polska)Polscy inżynierowie stworzyli system do monitoringu lodu na rzekach w oparciu o dane z satelitów obserwacji Ziemi. Jego zadaniem jest dostarczenie aktualnej sytuacji na rzekach i pomoc w zapobieganiu ewentualnym powodziom.

Rozwiązania te zostały opracowane przez firmę Astri Polska w ramach projektu EO4EP, realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i Banku Światowego. Projekt zakończył się na początku października oddaniem operacyjnego serwisu i obecnie trwają rozmowy na temat możliwości wdrożenia go w Polsce.

Polskie Rzeki pod nadzorem satelitów

Zatory lodowe na rzekach, to jedna z przyczyn występowania powodzi w Polsce w okresie zimowym. Dzięki wykorzystaniu radarowych danych satelitarnych, służby i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną mogą dysponować informacją o stanie rzek dla dużego obszaru terenu, w krótkim czasie po wykonaniu zdjęcia niezależnie od panujących warunków pogodowych. System monitoringu zjawisk lodowych na rzekach opracowany przez Astri Polska dostarcza informację o stanie pokrywy lodowej, dzieląc ją na 3 klasy. Użytkownik ma możliwość generowania raportów lodowych na wzór tych stosowanych do tej pory przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.

- Zaletą naszego systemu jest wykorzystanie darmowych danych pochodzących z europejskiego programu satelitarnych obserwacji Ziemi „Copernicus”, dzięki czemu użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu pozyskiwania nowych danych. Ponadto, dokładność uzyskiwanych wyników jest rzędu 90%, co oznacza że prezentowane wyniki są wiarygodne – powiedziała Beata Weintrit, koordynator projektu po stronie Astri Polska.

Analizy mogą być prowadzone z dużą dokładnością dla rzek o szerokości powyżej 60 metrów, co jest wystarczające dla monitorowania głównych polskich rzek, takich jak: Wisła, Odra, San, Bug, Narew czy Pilica. Obecnie, prowadzone są rozmowy nad możliwością implementacji systemu w Polsce. System może być dalej rozwijany i w przypadku potrzeby monitorowania mniejszych rzek, system może wykorzystać komercyjne dane wysokorozdzielcze, pochodzące z konstelacji satelitów radarowych jak na przykład TerraSAR-X/TanDEM-X.

Technologie satelitarne dla rozwoju krajów Europy Wschodniej

Astri Polska opracowała system monitoringu lodu na rzekach w ramach projektu EO4EP (Earth Observation for Eastern Partnership) - inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych w ramach projektów Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego prowadzonych w Europie Wschodniej. Cele projektu zostały zrealizowane poprzez opracowanie specjalistycznych narzędzi opartych o darmowe dane z satelitów Sentinel dla instytucji rządowych odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-lądową i rolnictwo, Polska znalazła się w grupie beneficjentów programu obok Gruzji, Armenii i Mołdawii. W skład konsorcjum projektu EO4EP wchodzili: Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN (lider), GeoSystems, GeoPulse, Astri Polska, GISAT, wspierane przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM).

Źródło: Astri Polska

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018