logo gisplay

Czeskie mapy w Archiwum Map WIG

Mapa Pragi z 1927 rokuW internetowym Archiwum Map WIG udostępniono kilkaset skanów archiwalnych czeskich map.

Mapy, które udostępnił Peter Mackovčinovi z Czech, pochodzą z następujących serii:

  • Karte des Sudetenlandes 1:75 000
  • Protektorat Böhmen und Mähren / Protektorát Čechy a Morava 1:75 000
  • Sonderausgabe Slovakei und Ungarn II WŚ 1:75 000

Dodano także dwie serie map narodowościowych opartych na austrowęgierskiej mapie 1:200 000 Volkstumkarte von Slowekei & Volkstumkarte von Romanien.

Natomiast ze zbiorów biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu dodano publikację z 1935 r. pt: "Bereza Kartuska, wybrane rozdziały z antropogeografiji miasteczka" - oraz trzy małe plany tej miejscowości.

Linki do map na stronie Archiwum Map WIG