logo gisplay

Nowy Atlas Geologiczny Polski

Ponad sto map geologicznych obejmujących wiedzę z różnych dziedzin nauki o Ziemi, przekroje geologiczne, trójwymiarowe modele przestrzenne – to w skrócie zawartość nowego Atlasu Geologicznego Polski.

Atlas jest bogato ilustrowanym kartograficznym kompendium wiedzy o budowie geologicznej naszego kraju. Został wydany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) pod redakcją Jerzego Nawrockiego i Anny Becker.

Atlas ma charakter popularnonaukowy. Poza mapami zawiera teksty i figury objaśniające uzupełnione fotografiami m.in. okazów paleontologicznych i skał występujących na terenie Polski. Dzięki temu mogą z niego korzystać również osoby, które na co dzień nie zajmują się geologią.

Źródłem większości map prezentowanych w tej publikacji są wcześniejsze opracowania Państwowego Instytutu Geologicznego. Jest to efekt pracy pokoleń geologów, którzy od niemal stu lat zgłębiają tajemnice budowy geologicznej Polski.

Atlas prezentuje mapy geologiczne podstawowe, paleogeograficzne, tektoniczne, miąższości skał w podziale na systemy stratygraficzne, geologiczno-złożowe, hydrogeologiczne, geofizyczne i geochemiczne, a także geomorfologiczne, glebowe i geoturystyczne. Można znaleźć w nim także mapy geologiczne okolic polskich stacji polarnych na Spitsbergenie i na Wyspie Króla Jerzego. Choć tereny te nie należą do naszego kraju, to jednak są szczególnie związane z polską geologią. Od dawna bowiem stanowią poligony badawcze dla pokoleń polskich badaczy.

Nowa publikacja PIG-PIB z pewnością okaże się interesującą propozycją wydawniczą nie tylko dla specjalistów i studentów wydziałów nauk o Ziemi, ale także dla każdej osoby zainteresowanej geologią.

Atlas Geologiczny Polski kosztuje 70 zł i jest dostępny w Dziale Dystrybucji PIG-PIB.

Źródło: PIG-PIB

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018