logo gisplay

Naukowcy z UPWr porównali dokładność Galilieo i GPS

Naukowcy z UPWr porównali dokładność Galilieo i GPS (fot.UPWr)Badacze z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwerstyetu Przyrodzniczego we Wrocławiu przeprowadzili testy pozycjonowania precyzyjnego z wykorzystaniem tylko systemu Galileo. Okazuje się, że pozycjonowanie Galileo już teraz 2-3 razy dokładniejsze niż GPS.

Testy przeprowadzono wykorzystując dane z 20 stacji referencyjnych rozmieszczonych równomiernie na wszystkich kontynentach oraz wyposażonych w różne typy anten oraz odbiorników, przy czym wszystkie odbiorniki śledzą zarówno sygnał GPS, jak i Galileo.

Badania wykazały, że w pozycjonowaniu absolutnym opartym o depeszę nawigacyjną (tj. bez wykorzystania stacji referencyjnej oraz bez poprawek transmitowanych przez Internet) oraz po wykorzystaniu obserwacji kodowych i fazowych na dwóch częstotliwościach, dokładność pozycjonowania statycznego w poziomie wynosi 6,7 cm dla systemu Galileo oraz 19,7 cm dla systemu GPS. Średnia dokładność składowej wysokościowej dla wszystkich 20 stacji testowych wyniosła dla systemu Galileo 9,8 cm, a dla systemu GPS 18,8 cm.

Oznacza to, że pomimo mniejszej liczby satelitów, system Galileo już teraz wyprzedził dokładnościowo system GPS, przy czym dokładność pozioma jest 3 razy, a wysokościowa 2 razy lepsza w systemie Galileo niż w GPS. Dzieje się tak dlatego, że depesza nawigacyjna systemu Galileo jest bardzo często aktualizowana, dzięki czemu dokładność pokładowej orbity oraz poprawki zegara przekładają się na trzykrotnie mniejszy błąd SISRE (ang. Signal-in-Space Range Error) niż ma to miejsce w systemie GPS. Ponadto wszystkie zegary atomowe na pokładzie satelitów Galileo to masery wodorowe wspieranie zegarami rubidowymi, które zapewniają zarówno najwyższą stabilność częstotliwości, jak i czasu w dłuższych okresach. Tylko około 1/3 systemu GPS posiada zegary podobnej klasy. Wyniki badań pokazują, że przy wykorzystaniu precyzyjnego odbiornika dwuczęstotliwościowego Galileo, można uzyskać dokładności lepsze niż 10 cm w pozycjonowaniu statycznym autonomicznym, tj. bez konieczności wykorzystania stacji referencyjnej, bądź jakichkolwiek dodatkowych poprawek, a wystarczy dokładna depesza nawigacyjna transmitowana standardowo przez satelity Galileo. Tym samym Galileo jest pierwszym systemem satelitarnym pozwalającym na uzyskanie dokładności lepszej niż 10 cm z wykorzystaniem tylko 1 odbiornika oraz bez poprawiania orbit i zegarów. Dzięki rozwojowi systemu Galileo możliwe, że gęsta sieć stacji referencyjnych dla celów geodezyjnych straci rację bytu w niedalekiej przyszłości.

Całość testów pozycjonowania z wykorzystaniem systemu Galileo i GPS można znaleźć w najnowszym numerze czasopisma GPS Solutions: Hadaś, T., Kaźmierski, K., Sośnica, K. (2019) Performance of Galileo-only dual-frequency absolute positioning using the fully serviceable Galileo constellation. GPS Solutions 23: 108.

Źródło: IGIG UPWr

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018